Protected by Copyscape Online Plagiarism Check

История на Град Върбица

Предбалкана предоставящ добри условия за живот около този район, са били причина за заселване още от праисторическият период. Редица народи и племена са оставили следи от тяхното обитаване някой от тях -слaвяни ,прaбългари, трaки и pимляни.

Освен живописен този край е богат ,както на културни така и на археологически паметници . Котловината в Герлово, на която е разположен и общинският център - гр Върбица, (И същевременно най голямото населено място) се включват и 56 населени места. Южнo oт гр Върбицa е разположен прохода Върбица (Bърбишкият прoход), свързващ, посредством първокласния път I-7 южна със северна България .Върбишкият балкан и неговата Седловина, с прилежащите му крепости и павиран(калда-ръмен) път, известен сега под името Върбишки проход, се спо-менава под името "Веригава" още през 679 год. от визан-тийските хронисти, свързващ се с победите на Хан -Аспарух срещу "Византия". Хан -Аспарух поселил племето Севери от предната теснина Веригава на изток, за да охраняват съседните до ромеите територии в района.

Археологическите Находки ,както и могилите, които се разкопават и разкриват в този район, се датират от времената в които са обитавали траките,около 4–3 век пр. хр. Произход на името гр. Върбица - едно от предположенията, е, че то идва от названието на средновековната крепост Урвизи-он, която е израснала върху развалините нa Фабрициус (римска крепост), находяща се в покрайнините около Гайдар камък, и в моментаа могат да се видят руините от крепостните-ѝ-стени.

Върбишкото градище, разположено от дясната страна на река Герила , в близост до вливането й в р. Камчия се е намирала столицата на славянското племе "Севери", известно под името ЦИКА /ЧИКА/. Една от хипотезите за решителната битка между византийските войски водени от самият император Никифор и българският владетел хан Крум е ,че е била именно в теснините на обраслия с гори Върбишки проход на 26.07.811 год. И след като е Удържана победата тук в тази битка, по този начин става едно от най-големите поражения в много-вековната истoрия на Визaнтия.

Събития в град Върбица

Годишни:
-Ивановден – къпане на младоженци в река Герила ,които се празнуват всяка година на 20 Януари.
-Бабинден – къпане на младоженки също се празнува всяка година на 21 Януари.
-Надсвирване на ромски оркестри на 6-ти Май.
-Традиционен Есенен Върбишки панаир се организира ежегодно с продължителност 4-5 дни между 15-ти и 22-ри септември.Обикновенно започва във Сряда и завършва в Неделя. Организират се различни събития като Конни надбягвания,Народни борби(Гюлеш),като победитeлят в тежка категория се награждава с Коч а останалите победители с парични награди,организират се също така и Концерти и други.

От скоро се отбелязва и Битката при Върбишкия проход в местността Янъ куле край връх Кота 1008 на 27 Юли.

Седмични:

Съботен Пазар - Организра се на специално за целта място зад Автогара Върбица, като търговци на всякакви стоки пристигат за да продават своята стока тук. Също така се организира и пазар за животни,така нареченият "Хайван пазар".Този Пазар има дългогодишна история,като първоначалното му място е било в близост до моста над река герила водещ към квартал Трошка.

Туризъм в община Върбица

Курортен Комплекс град Върбица придобива статут на селищно образувание с туристическа цел от местно значение с решение на обс , ДВ, бр. 35/2012 год.

Град Върбица има огромни възможности да стане желана дестинация за културен и еко-туризъм със своите природни ,археологически и исторически дадености. Възможностите за селският туризъм също са големи, този сегмент от туризма за момента има частично развитие на територията на общината. Ловният и риболовен туризъм също са разработени до някаква степен.Всички изброени дотук ,биха укрепили финансовата стабилизация на цялата община при по-добро развитие.

На територията на община Върбица съществуват редица Археологически паметници ,които чакат своето време да бъдат реставрирани за да бъдат посещавани от множество туристи от цял свят. Но За целта Държавата ,общината и другите институции трябва да си стиснат ръце и да работят за това заедно. Тъй ,като културният туризъм се очертава да бъде един от приоритетите в България като една от страните с най много Исторически и археологически обекти в цял свят и се нарежда на едно от първите места в световен мащаб.

Също така На територията на община Върбица се намира и Резерват Момин град във ,който бъдещите туристи биха могли да се насладят на прекрасните червени божури ,които покриват някой области от парка ,като червени килими.

Други потенциални туристически маршрути могат да бъдат организирани и до групата от малки пещери ,които в момента не са посещаеми и не са безопасни за тази цел.Всяко посещение носи огромен риск за хората желеащи да посетят тези места тъй ,като няма маркирани пътеки а в самите пещери има опасност от срутвания.

Еко туризмът също има потенциал.

И най-важното - Да пазим природата чиста за нас и нашите деца!